การเรียนรู้ที่ดีที่สุด

การเรียนของเราเป็นระบบแบบเปิด หมายถึง เปิดให้มีการเรียนรู้ให้มีความเข้าใจในเนื่อหาต่างๆมีการเรียนรู้นอกสถานที่ต่างๆ และเรายังมีบุคลากรที่มีคุณภาพทางด้านการสอนอีกด้วย.

ผลงานของนักเรียน

ผลงานของนักเรียนในโรงการพัฒนาศักยภาพของเรามีอยู่อย่างมากมาย มีทั้งด้านการแข่งขันคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และคอมพิวเตอร์ แล้วยังมีผลงานอื่นๆอีกมากมายในโครงการที่ท่านจะต้องมาสัมผัสเอง

ข่าวล่าสุด

เปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกาา 2560

14 Oct 2017,Admin James

ประกาศการเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศ฿กษา 2560 โดยโรงเรียนชิโนรสวิทยาลัยมีกำหนดการเปิดภาคเรียนในวันที่ 30 ตุลาคม 2560

อ่านเพิ่มเติม

ลงทะเบียนทุกระดับชั้น

14 Oct 2017, Admin James

ประกาศลงทะเบียนนักเรียนทุกระดับชั้นในวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560 เวบา 8.20 น. - 10.00 น.

อ่านเพิ่มเติม

ตารางกิจกรรม

April

0

ยังไม่มีกิจกรรม

April

0

ยังไม่มีกิจกรรม

April

0

ยังไม่มีกิจกรรม

April

0

ยังไม่มีกิจกรรม

สอบถามข้อมูล คณะนี้ระบบนี้กำลังอยู่ในขั้นพัฒนา กรุณาไปสอบถามที่ Facebook : Gifted Chinorot

สอบถามข้อมูล